Welcome & Happy Holidays!
Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: STM8 & RGBled

 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  STM8 & RGBled

  stm8 điều khiển led RGB bằng 3 kênh pwm của Timer2, anh e nào có cách viết hay hơn xin chỉ giáo!
  Mã:
  /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  #include "stm8s.h"
  
  /**
   * @addtogroup TIM2_PWM_DutyCycleConfiguration
   * @{
   */
  
  /* Private typedef -------------------------------------*/
  /* Private define --------------------------------------*/
  /* Private macro ---------------------------------------*/
  /* Private variables -----------------------------------*/
  uint16_t CCR1_Val = 0;
  uint16_t CCR2_Val = 0;
  uint16_t CCR3_Val = 0;
  
  /* Private function prototypes ---------------------------*/
  static void TIM2_Config(void);
  u16 d,c;
  u16 cnt1=0,cnt2=0,cnt3=0,cnt0=65000,cnt=10;  //cnt1: pwm1      cnt2:pwm2   cnt3:pwm3
  void main(void)                             //cnt0 cnt 2 biến tạo delay  
  {
   /* TIM2 configuration -----------------------------------------*/
   TIM2_Config(); 
  
   while (1)
   {
       //chương trình sáng dần màu x dương   
       while (1)//001    tương ứng đỏ  xl  xd   
        {
              for (d = 0; d < 2000; ++d) {nop();}      
              cnt1++;
              TIM2_SetCompare1(cnt1);//set pwm1
              if (cnt1==999) break;    //độ sáng max  thoát vòng lập
        }
       // delay sáng xanh dương với độ sáng max   
        for (d = 0; d < cnt0; ++d)
              {
              for (c = 0; c < cnt; ++c);
              }
        // các dòng lệnh sau tương tự, sáng dần...delay....tắt dần.....delay
        while (1)//011
        {
              for (d = 0; d < 2000; ++d) {nop();}
              cnt2++;
              TIM2_SetCompare2(cnt2);
              if (cnt2==999) break;
        }  
        for (d = 0; d < cnt0; ++d)
              {
              for (c = 0; c < cnt; ++c);
              }      
        while (1)//010
        {
              for (d = 0; d < 2000; ++d) {nop();}
              cnt1--;
              TIM2_SetCompare1(cnt1);
              if (cnt1==0) break;
        }      
        for (d = 0; d < cnt0; ++d)
              {
              for (c = 0; c < cnt; ++c);
              }
        while (1)//110
        {
              for (d = 0; d < 2000; ++d) {nop();}
              cnt3++;
              TIM2_SetCompare3(cnt3);
              if (cnt3==999) break;
        }
        for (d = 0; d < cnt0; ++d)
              {
              for (c = 0; c < cnt; ++c);
              }
        while (1)//100
        {
              for (d = 0; d < 2000; ++d) {nop();}
              cnt2--;
              TIM2_SetCompare2(cnt2);
              if (cnt2==0) break;
        }  
        for (d = 0; d < cnt0; ++d)
              {
              for (c = 0; c < cnt; ++c);
              }
        while (1)//101
        {
              for (d = 0; d < 2000; ++d) {nop();}
              cnt1++;
              TIM2_SetCompare1(cnt1);
              if (cnt1==999) break;
        }      
        for (d = 0; d < cnt0; ++d)
              {
              for (c = 0; c < cnt; ++c);
              }
        while (1)//111
        {
              for (d = 0; d < 2000; ++d) {nop();}
              cnt2++;
              TIM2_SetCompare2(cnt2);
              if (cnt2==999) break;
        }  
        for (d = 0; d < cnt0; ++d)
              {
              for (c = 0; c < cnt; ++c);
              }
        while (1)//000
        {
              for (d = 0; d < 2000; ++d) {nop();}
              cnt3--;
              TIM2_SetCompare1(cnt3);
              TIM2_SetCompare2(cnt3);
              TIM2_SetCompare3(cnt3);
              if (cnt3==0) break;
        }
        cnt1=0;cnt2=0;cnt3=0;
    }
  }
  
  
  /**
   * @brief Configure TIM2 peripheral in PWM mode
   * @param None
   * @retval None
   */
  static void TIM2_Config(void)
  {
   /* Time base configuration */
   TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_1, 999);
  
   /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
   TIM2_OC1Init(TIM2_OCMODE_PWM1, TIM2_OUTPUTSTATE_ENABLE,CCR1_Val, TIM2_OCPOLARITY_HIGH);
   TIM2_OC1PreloadConfig(ENABLE);
  
   /* PWM1 Mode configuration: Channel2 */
   TIM2_OC2Init(TIM2_OCMODE_PWM1, TIM2_OUTPUTSTATE_ENABLE,CCR2_Val, TIM2_OCPOLARITY_HIGH);
   TIM2_OC2PreloadConfig(ENABLE);
  
   /* PWM1 Mode configuration: Channel3 */    
   TIM2_OC3Init(TIM2_OCMODE_PWM1, TIM2_OUTPUTSTATE_ENABLE,CCR3_Val, TIM2_OCPOLARITY_HIGH);
   TIM2_OC3PreloadConfig(ENABLE);
  
   TIM2_ARRPreloadConfig(ENABLE);
  
   /* TIM2 enable counter */
   TIM2_Cmd(ENABLE);
  }
  
  #ifdef USE_FULL_ASSERT
  
  /**
   * @brief Reports the name of the source file and the source line number
   *  where the assert_param error has occurred.
   * @param file: pointer to the source file name
   * @param line: assert_param error line source number
   * @retval None
   */
  void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  {
   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d
  ", file, line) */
  
   /* Infinite loop */
   while (1)
   {
   }
  }
  #endif
  
  /**
   * @}
   */
  
  /******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/

  code:

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Bạn up cái sơ đồ và code anh em làm text thử như thế nào mới biết chứ nhìn cái hình thì pó tay

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:55 AM. Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2019 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.