Welcome & Happy Holidays!
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  Đo nhiệt độ-độ ẩm hiển thị lcd >> ai giúp đỡ phần xuất tín hiệu báo động với !!

  các bác giúp đỡ em phần xuất tín hiệu cảnh báo với (


  Mã:
  #include "main.h"
  #include "lcd_new.h"
  
  
  #use FAST_IO(B)
  #use FAST_IO(C)
  #use FAST_IO(D)
  #use FAST_IO(E)
  
  #byte PORTA=0x05
  #byte PORTB=0x06
  #byte PORTC=0x07
  #byte PORTD=0x08
  #byte PORTE=0x09
  #bit led = portD.0
  #bit  DHT_DATA = PORTA.1
  #define SET_PIN   SET_TRIS_A
  #define DHT_ER   0
  #define DHT_OK   1
  #define DHT_ND  0
  #define DHT_DA   1
  
  float nhietdo = 0, doam=0;
  /***********************************************************************************************
  Chuc nang  :   Gui tin hieu do va doc gia tri tra ve cua DHT11
  Tham so   :   select: Chon lua lay gia tri do am hay nhiet do
  Tra ve   :   buffer: tra ve gia tri nhiet do, do am
            DHT_ER: giao tiep voi DHT11 bi loi
            DHT_OK: giao tiep tot voi DHT11
  ***********************************************************************************************/
  unsigned char DHT_GetTemHumi (unsigned char select)
  {
    unsigned char buffer[5]={0,0,0,0,0};
    unsigned char ii,i,checksum;
  
    SET_PIN(0x00);// set la cong ra
    DHT_DATA=1;
    delay_us(60);
    DHT_DATA = 0;
    delay_ms(25); // it nhat 18ms
    DHT_DATA = 1;
    SET_PIN(0xff);
    delay_us(40);
    if(DHT_DATA==1)return DHT_ER ;
    else while(DHT_DATA==0);  //Doi DaTa len 1
    delay_us(60);    //60
    if(DHT_DATA==0)return DHT_ER;
    else while((DHT_DATA==1));  //Doi Data ve 0
    //Bat dau doc du lieu
    for(i=0;i<5;i++)
    {
      for(ii=0;ii<8;ii++)
      {
      while(DHT_DATA==0);//Doi Data len 1 !DHT_DATA
      delay_us(50); //50
      if(DHT_DATA==1)
        {
        buffer|=(1<<(7-ii));
        while(DHT_DATA==1);//Doi Data xuong 0
        }
      }
    }
    //Tinh toan check sum
    checksum=buffer[0]+buffer[1]+buffer[2]+buffer[3];
    //Kiem tra check sum
    if((checksum)!=buffer[4])return DHT_ER;
    //Lay du lieu
     if (select==DHT_ND)
     { 
      //Return the value has been choosen
        return(buffer[2]);
     }
     else if(select==DHT_DA)
     {
        return(buffer[0]);
     }
    return DHT_OK;
   
   
  }
  //------------------------------------------------------//
  void main()
  {
    set_tris_d(0xff);
    set_tris_a(0xff);
     lcd_init();
     delay_ms(200);
     lcd_gotoxy(7,1);
     lcd_putc('H');
     delay_ms(100);
     lcd_putc('I');
     delay_ms(200);
     lcd_putc('!');
     delay_ms(1000);
     printf(lcd_putc,"\f " );
     printf(lcd_putc,"Pham Van Linh");
     delay_ms(1000);
     lcd_gotoxy(1,2);
     printf(lcd_putc,"demo" );
     delay_ms(2000); 
     printf(lcd_putc,"\f " );
    while(TRUE)
    {
     set_tris_d(0xff);
     nhietdo= DHT_GetTemHumi (DHT_ND);
     delay_ms(400);
     lcd_gotoxy(1,1);
     printf(lcd_putc,"Nhiet do: " );
     lcd_gotoxy(10,1);
     printf(lcd_putc,"%3.1f ^C",nhietdo);
     delay_ms(800);
     if (nhietdo>=40)
      {
       led=0;
       }
     // doam= DHT_GetTemHumi (DHT_DA);
    // lcd_gotoxy(1,2);
    // printf(lcd_putc,"Do am: " );
    // lcd_gotoxy(10,2);
    // printf(lcd_putc,"%3.1f ",doam);
    //  lcd_gotoxy(14,2);
    //  lcd_putc('%');
    //  delay_ms(1000);
    }
  }

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:55 AM. Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2019 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.